Sertifisert som Miljøfyrtårn

I desember 2010 markerte kommunestyret i Sør-Aurdal at Hedda Hytter er første bedrift som har oppnådd denne sertifiseringen i Sør-Aurdal.

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot privat og offentlig sektor, særlig med vekt på små og mellomstore bedrifter.

MOTTAKELSE: F.v daglig leder Magne Omsrud, gründer Harald Arne Haugen og, ordfører i Sør-Aurdal, Kåre Helland.

Kriterier

For å få godkjenning må virksomhetene som søker sertifisering, gjennom en miljøanalyse. Denne munner ut i en handlingsplan som må til for å innfri Miljøfyrtårnets bransjekrav. Miljøanalysen tar for seg følgende miljøtemaer: Internkontroll, HMS, arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp og materialbruk, avfalls- og utslippshåndtering, transport og klimaregnskap. Når en virksomhet har oppfylt kravene, blir den godkjent av en offentlig sertifisør og tildeles et sertifikat og diplom. Sertifikatet er gyldig i tre år.

Ordfører Helland om Hedda Hytter

Det er med en stor stolthet å få gi det synlige beviset på framsynt utvikling og dokumentasjon til Hedda Hytter. Hedda Hytter ble etablert i 1982 og har i dag med sine 23 ansatte passert godt over 1000 hytter. Hedda Hytter er en av de ledende bedriftene og er av stor betydning for Sør-Aurdal kommune.

Årets bedrift

Hedda Hytter ble kåret til årets bedrift i Valdres. En pris som deles ut av Nordea Bank og er en anerkjennelse til en bedrift eller virksomhet som gjennom sin aktivitet har bidratt til å fremme næringslivet i Valdres. Det legges til grunn markedsføring, kvalitet, service, profil, vekst og utvikling. Som hytteprodusent har de skap en solid bedrift. De har høstet anerkjennelse langt utenfor sitt område og profilerer Hedalen og Valdres på en flott måte. Kvalitet, serviseinnstilling og faglig dyktighet setter sitt tydelige preg på bedriften.

Etter nye energibestemmelser

Hedda Hytter er blant de første hytteprodusentene i landet som produserer hytter etter de nye energibestemmelsene. Nye maskiner, et nytt stort varmtlager og den flotte nye demonstrasjonshytta som mange av oss har sett er tatt i bruk på området rundt Hedda Hytter i Hedalen. De særegne Hedda-hyttene er blitt en suksess med moderne design, god plassutnyttelse og de spesielle vindusutformingene. Dette gir økt opplevelse av utsikt til omgivelsene ute men også det særpreget med mer lys innvendig. Dette er fortsatt ivaretatt selv med de nye energikravene og miljøkravene.

NY VISNINGSHYTTE I STAVANGER

SULDAL HYTTEBYGG har nå produsert og levert Hedda-hytter i Rogaland og på Sørlandet siden januar 2004. For å gjøre det lettere for sine kunder å oppleve Hedda har de nå satt opp en flott visningshytte rett ved siden av Travbanen på Forus i Stavanger. Grunnmodellen den er bygget over er LH som har hevet midtparti. Den er fire moduler bred og 12 moduler lang, altså en LH412.

HEDDA HYTTER – ÅRETS VALDRESAMBASSADØR 2017

På Valdres sin næringslivskonferanse mandag 24.april, ble Hedda Hytter utnevnt til årets Valdresambassadør. Det er første gangen denne utnevnelsen går til en bedrift.

Arven utvikles videre med Hedvig: TRADISJON OG FORNYELSE

De siste 30 årene har Hedda Hytter AS hatt tradisjon for å levere skreddersydde Hedda-hytter av høy håndtverksmessig kvalitet. Hedvig er et nytt og spennende alternativ som føyer seg inn i denne tradisjonen.