Grunnformer

8 grunnformer

Hedda-hytta er stadig under utvikling. Per i dag har vi 8 grunnmodeller du kan gå ut i fra når du bygger en Hedda-hytte. Byggesystemet er veldig fleksibelt og gir rom for personlige variasjoner. Innverveggshøyde kan velges på 162 cm, 173 cm eller 210 cm. Dette er modellene Heddas byggesystem er basert på: