• Heddas hyttemodeller

Alle hytter

Fra 6 – 150 m²

Modellene du ser under er kun eksempler på hvordan elementene kan settes sammen. Byggesystemet Hedda er så fleksibelt at det ikke bygges to like hytter. Arkitekten tegner et uforpliktende skisseforslag ut fra ønsker og behov til romprogram, størrelse på hytta og tomtas beliggenhet.