Arkitektene

Den bedriften som etter hvert skulle hete Hedda Hytter startet opp med å bygge hytter allerede i 1979. Da den kjente hyttearkitekten Jon Haug startet samarbeidet med Hedda kombinerte han det beste fra norsk hyttetradisjon med innovative modulløsninger. Målet var å skape et fleksibelt system som også gjorde selve produksjonen bedre og tryggere. Det er i dag de erfarne arkitektene i KIMA arkitektur som viderefører dette arbeidet, samtidig som de utvikler Hedda-hyttene.

Kontinuitet og trygghet

KIMA tar det beste fra fortiden og det beste fra nåtiden, men har blikket rettet mot fremtiden. Sivilarkitektene Kristoffer Moe Bøksle, Inge Hareide og Martin Dietrichson, som sammen startet opp KIMA, har god erfaring med arkitektur av ypperste kvalitet. De stod blant annet for gjennomføringen av Sverre Fehns siste prosjekter. KIMA Arkitekter har blant annet fått Oslo bys arkitekturpris i 2012. Men når KIMA gjør endringer på Hedda-hyttene skjer dette alltid i tråd med følgende grunnleggende krav:

Bestemt arkitektonisk karakter med røtter i tradisjonell byggeskikk:

• Utforming som passer inn i eksisterende bygningsmiljø
• Tilpasningsdyktig til de fleste tomter
• God naturkontakt innenfra, lys og luft i interiørene
• Praktisk innredning og god plassutnyttelse
• Enkelt vedlikehold
• Skal kunne bygges både med høy og lav teknisk standard

MNAL Kristoffer Bøksle i Kima arkitektur

Les mer om KIMA Arkitektur