Kontrakt

Først nå, ved undertegning av kontrakt, forplikter du deg juridisk. Kontrakten er tilpasset kravene i «Bustadoppføringslova», og ivaretar dine rettigheter etter loven, med bl.a. eksakt ferdigstillelsesdato. Kontrakten regulerer prosessen fram til og med overtakelse, samt ettårsbefaring.