Tomt

VI STARTER MED å sette oss grundig inn i alle sider ved tomten din. Før vi sammen kan finne en optimal hytteløsning, er det viktig for oss enten å få så mange opplysninger som mulig om tomta, eller å dra på tomtebefaring sammen med deg. Hvordan er adkomst? Solforhold? Utsikt? Helningsgrad? Bebyggelse rundt?

Hvordan kan hytta tilpasses landskapet på en karakterfull, men samtidig tilbakeholden måte? Jo mer vi vet, desto bedre løsning får du.

Last gjerne opp et bilde av tomten din her for å få et uforpliktende skisseforslag.

 

KARAKTERFULL: Jo mer vi vet om tomten din, desto bedre løsning får du.