Killingtjern, Vikerfjell i Ringerike

Killingtjern ligger solrikt til med utsikt til vann og høgfjell. Kjøreavstand fra Oslo ca 1,5 time mot Hønefoss og vakre Valdres.

Killingdalen i Telemark - Hedda Hytter

Killingtjern Hyttefelt ligger rett øst for Killingtjernet, tomter beliggende til høyre for vannet (se bildet over).

Vikerfjell ligger i underkant av 10 mil fra Oslo og er med sine topper opp til 1127 meter Østlandets nærmeste høgfjell. 25 km nord for Hønefoss, langs E16, finner du over 70 km med løyper, oppkjørt av Vikerfjell Skiløyper. Vikerfjell er en del av Ådalsfjella i Ringerike kommune i Buskerud fylke.

Killingdalen i Telemark - Hedda Hytter

Kyllingtjern består av 23 regulerte hyttetomter i størrelse fra 2,2 til 4,7 da, hvorav det selges 22 tomter. Det er bygd veier inn i området fram til hver tomt, men det gjenstår å borre etter vann og legge strøm inn i feltet. Dette blir gjort parallelt med bygging av første hytte. Hyttene vil ligge terrassert i det solrike terrenget fra ca. 100 m fra vannet, og terrenget stiger ca. 50 m fra vannet. Mellom hyttene og vannet, ligger både skiløype og strandpromenade.

Killingdalen i Telemark - Hedda Hytter

Tomtestørrelser fra 2,3 til 4,7 dekar – tomtepriser inkl. infrastrukturkost (vann, strøm, vei, uten avløp) til tomtegrensen fra 365.000,- til 530.000,- Tillegg kr. 100.000,- for infrastrukturkost fram til plate/grunnmur. Tillegg ca. kr. 500.000,- for opparbeiding av tomt, isolert betongplate på mark, toalett, renseanlegg for avløp (prisen vil være lavere eller høyere avhengig av hyttestørrelse, valg av renseanlegg o.a.). Alle priser inkl. mva.

Killingdalen i Telemark - Hedda Hytter

Om du ønsker mer informasjon om Killingtjernet Hyttegrend, kontakt Sten på: sten@hedda.no